Asigurarea Calității

Universitate acreditată A.R.A.C.I.S. cu "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT"

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (UDJG) este o instituţie de învăţământ superior de stat şi funcţionează cu începere din anul 1948. În 2008, 2013 și în 2018, în urma evaluării făcute de către Agenţia Română Pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a primit calificativul "grad de încredere ridicat", ceea ce confirmă eficienţa managementului academic şi a sistemului de management al calităţii. În anul 2011, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi a fost clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică. 

În decembrie 2018, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut certificarea conform standardului SR EN ISO 9001:2015 pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare desfășurate la nivelul universității, al facultăților și al unităților de cercetare acreditate la nivel instituțional.

Instituţia este centrul progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi. În acest sens, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi colaborează strâns cu mediul socio – economic, oferindu-i specialiştii de care are nevoie, consultanţă şi soluţii tehnice la problemele curente.

Image
Image
Image
Image

Contact

Adresa: Str. Domnească, nr. 47, Galați
Telefon:
0336 130108 - rectorat
0336 130120 - compartiment calitate
E-mail: calitate@ugal.ro